Авторски музикални новини, снимки и репортажи за всички стилове и изпълнители

Условия за ползване
Моля прочетете внимателно посочените по-долу условия за ползване на www.MySound.bg
/наричани за по-кратко условия и MySound/.

MY Sound е запазена марка на "Май Медия" ООД.

Всички елементи на уеб сайта включително, но не ограничаващо се до техните дизайн, софтуер, бази данни, изображения, картинки, текстове, документи, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "Май Медия" ООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на MY Media, са собственост на "Май Медия" ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

Публикуваните снимки са собственост на техните автори или представляващите ги физически или юридически лица. Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор.
Достъпът до информацията е безплатен.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Екипът на MY Media Group не отговаря за вреди или неудобства, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Използването и достъпът до MY Sound и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

Съдържанието на този сайт е за лична употреба и не може да бъде продавано.

MY Sound си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител на някой от дъщерните си уеб сайтове.

Политика за съхранение и ползване на лични данни

MY Sound се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингови цели, както и да не я разкрива пред други потребители без Вашето изрично съгласие. MY Sound може да предостави определени или пълни данни при законно основание на съответните правителствени органи.